twitterfacebookyoutubemail

Candidatures

Nom i cognoms:

En qualitat de:

Proposo a:

Per el Premi:

Mèrits esportius aconseguits la temporada actual:

NOTA: Cal posar només els mèrits aconseguits la temporada actual (de l’1 de juliol de l'any anterior al 30 de juny de l'any en curs)

Telèfon de la persona que proposa:

Correu electrònic de la persona que proposa:

Telèfon de la persona, club o entitat proposada (si es coneix):

Correu electrònic de la persona, club o entitat proposada (si es coneix):

L’organització donarà, amb un màxim de set dies, la confirmació de la rebuda de la proposta.

El Jurat dels Premis donarà validesa a la mateixa.